Vår liftutbildning

Vi utfärdar förarbevis för mobila arbetsplattformar, dvs, skylift, saxlift och bomlift. Efter genomförd utbildning har liftoperatören heltäckande behörighet för de vanligast förekommande lifttyperna; A1, A3, B1 och B3

Hos oss arbetar skickliga utbildare med lång erfarenhet. Vi följer SS-ISO18878:2013 och utbildar utifrån Liftläroplanen (LLP).

Till vem riktar sig utbildningen?

Vår liftutbildning vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar i sitt yrke, men även till arbetsledare och skyddsombud som behöver kunskap för att kunna planera arbetet med och runt liftar. En trygg och säker arbetsmiljö är livsviktig och vägen till det går via riskmedvetna och trygga förare. Därför lägger vi extra fokus på säkerhetsaspekten under utbildningen.

Repetitionskurs för mobila arbetsplattformar.

Repetitionskursens syfte är att kompetensutveckla och repetitionsutbilda den som redan innehar ett utbildningsbevis för arbetsplattformar och som regelbundet arbetar med dessa. Den som redan innehar ett utbildningsbevis men som inte har så stor vana av att hantera liftar, bör i stället genomgå en förnyad grundutbildning.

Repetitionskursen tar ca fyra timmar att genomföra och hålls under den första delen/förmiddagen av den ordinarie grundutbildningen. Den som anmäler sig till en repetitionskurs ska kunna uppvisa ett utbildningsbevis för grundläggande liftutbildning enligt LLP eller kunna uppvisa en försäkran från nuvarande eller tidigare arbetsgivare att denne har haft ett utbildningsbevis.

Christer Olsson

Utbildningsansvarig
tfu@kardamaskin.se

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen pågår under en dag och genomförs antingen på ert företag eller i våra lokaler och med våra maskiner, det väljer ni!
Under förmiddagen genomför vi den teoretiska delen av utbildningen och på eftermiddagen övar vi praktiskt med liftarna. Efter avslutad utbildning med godkända resultat registreras kursdeltagarna, får ett kursintyg och kan direkt påbörja arbetet med mobila arbetsplattformar.

Upplägget för dagen ser ut såhär:

  • Genomgång av förarkrav
  • Olika arbetsplattformar
  • Konstruktion
  • Skötsel och daglig tillsyn
  • Säkert arbetssätt
  • Lagar och arbetarskydd
  • Riskbedömning
  • Övrigt och frågor

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning med godkända resultat får deltagarna ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i fem år. När giltighetstiden löpt ut behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med fem års giltighetstid.

Vill du anmäla dig till någon av våra kurser?

Välkommen att boka direkt online eller kontakta utbildningsansvarig Christer Olsson för mer information och bokning. För att kunna planera utbildningen på bästa sätt behöver vi få in er anmälan senast 4 veckor före kursstart.